24 Отворено – Дали Договорот со Грција го гарантира македонскиот идентитет, јазик, нација?

Како кон Европската Унија и НАТО? Дали во земјата ќе потече мед и млеко или тоа се само приказни за добра ноќ? Што говори хрватското искуство? Дали Договорот со Грција го гарантира македонскиот идентитет, јазик, нација?
Отворено од Широк сокак во Битола со националниот координатор за НАТО, Стево Пендаровски, амбасадорката на Хрватска во Македонија, Данијела Баришиќ, заменикот генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Петар Богојески и Исмет Рамадани од Евроатлантскиот совет.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×