24 Отворено – Интервју со претседателот Стево Пендаровски
Од милениумските цели за еднаквост правда и развој до „Јавна соба“, партиски вработувања и распарчени перспективи – сите погледи кон претседателот, ќе стане ли вистинско засолниште за граѓаните кога политичките актери не можат да испорачаат резултати? Растечка перцепција за корупцијата, пописот како поле за политичко жонглирање, Бугарија кочничар за целите на Македонија. Дали Пендаровски ја напушта лажната политичка еквидистанца кон Заев и Мицкоски, Ахмети и Села, за да се сврти кон реалните проблеми на оние кои го бираа.

Интервју со претседателот Стево Пендаровски.

24 Отворено

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×