ШТО НЕ Е ЈАСНО? (28.06.2021) – ПУЛЕНИТЕ НА НЕПИСМЕНИОТ ПРЕМИЕР И НИВНИТЕ ЛОШИ НАВИКИ ОД ТРАНЗИЦИЈАТААЛФА