ШТО НЕ Е ЈАСНО? (08.10.2021)

КОЈ ЗАСЛУЖУВА ДА ГО ВОДИ КУМАНОВО?
ГОСТИ: ТЕОДОРА ДИМИТРОВСКА, БЕКИМ САЛИУ, МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ

АЛФА