ШТО НЕ Е ЈАСНО? (07.04.2021)

СВЕТОЛ ПРИМЕР – КАКО ТРЕВА ДА СЕ БОРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЧОВЕЧКО ДОСТОИНСТВО!

АЛФА