ШТО НЕ Е ЈАСНО? ЌЕ ГИ ПРЕЛЕЖИ ЛИ ПИРЕЈОТ СОВРЕМЕНИТЕ БОЛЕСТИ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ КОРИСНИ ИДИОТИ?

ШТО НЕ Е ЈАСНО? ЌЕ ГИ ПРЕЛЕЖИ ЛИ ПИРЕЈОТ СОВРЕМЕНИТЕ БОЛЕСТИ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ КОРИСНИ ИДИОТИ? (25.03.2021)
„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гостин: Проф. Д-р МИТКО ПАНОВ

АЛФА