ШТО НЕ Е ЈАСНО? Јавниот сектор се полни, граѓаните бараат квалитетен сервис?

Гости:
Дамјан Манчевски – Министер за информатичко општество и администрација
Невенка Стаменковска – Пратеник на ВМРО ДПМНЕ
Благоја Ралповски – КСС