ШТО НЕ Е ЈАСНО? ШТО СЕ КРИЕ ЗАД СМЕНЕТИОТ ВОКАБУЛАР НА БУГАРСКАТА ВЛАДА, СЕ КРЧКА ЛИ НОВО ПРЕДАВСТВО

ГОСТИН:
ПРОФ. Д-Р НАТАША КОТЛАР – ТРАЈКОВА
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈА

АЛФА