ШТО НЕ Е ЈАСНО? ПОД ПРИТИСОК НА ЈАВНОСТА И НАЈАВА ЗА 80 МРТВИ ДНЕВНО, ЗАЕВ СЕ ПИШМАНИ ЗА ПОПИСОТ

ШТО НЕ Е ЈАСНО? ПОД ПРИТИСОК НА ЈАВНОСТА И НАЈАВА ЗА 80 МРТВИ ДНЕВНО, ЗАЕВ СЕ ПИШМАНИ ЗА ПОПИСОТ (29.03.2021)
„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гостин: ИГОР ГИЛА НИКОЛОВ – доктор на медицински науки

АЛФА