„Што не е јасно?“ -Здравството под притисок на политиката и науката

„Што не е јасно?“ со Катерина Гетева

Гостин во студиото проф. д-р Сашко Кедев -интервентен кардиолог