ШТО НЕ Е ЈАСНО? ДИЛЕТАНТИ: МЕНУВАА ИМЕ, 10 ПАТИ „ДОБИВМЕ“ ДАТУМ, А РЕАЛНОСТА Е ВЕТО

ГОСТИН
ЖИДАС ДАСКАЛОВСКИ – УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР

АЛФА