Холандија го легализираше сексот во градски паркИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Сексот на јавно место е забранет во повеќето земји и казните се строги, иако некои сè уште се обидуваат да бидат бунтовни. Холандија, која има еден од полибералните закони за ова прашање, сега дозволи секс во еден парк, Vonnedlpark, кој го посетуваат над 10 милиони луѓе годишно. Тоа беше одобрено во 2008 година и тогаш беше нагласено дека тие можат слободно да имаат секс се додека „го собираат ѓубрето по себе и никогаш не го прават тоа во близина на детски игралишта“, како што рече холандскиот политичар Пол Ван Грикен.

View this post on Instagram A post shared by FACTS BY GUFF (@facts)

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×