Собранието само расправа за предлог-закони, нема кворум за гласање – Фокус


Во Собранието денеска се одржаа три седници. Заврши општиот претрес за Предлог-законот за задолжување на Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, под договор за заем на финансирање на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, по скратена постапка.

Исто така, денеска се расправаше и по 13-тата точка од 25 седница, за Предлог-законот за изменување и дополнување на Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка.

За овие две законски решенија ќе се гласа кога ќе бидат создадени услови, односно кога ќе присуствуваат повеќе од 62 пратеници.

На продолжението на 29-та седница во попладневните часови, пратениците дебатираа и за Предлог-законот за задолжување со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на основното образование.

Опозициските пратеници дадоа критика за новите задолжувања, кои ги окарактеризираа како непродуктивно трошење на народни пари.

За опозицијата, заемот од 25 милиони евра од Светска банка е поврзан со претстојните локални избори, со цел да се покаже дека локалната власт нешто работи, а за мнозинството со спроведување на проектот ќе се намали потрошувачката на енергија во јавниот сектор и ќе се воспостават одржливи механизми за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

Пратениците од владејачкото мнозинство сметаат дека одговорноста е заедничка барем кога станува збор за основното образование, и дека секоја година се ажурираат податоците за училиштата.

Продолжението по оваа точка за која останаа уште 15 од дискутантите, на 29-тата седница ке се одржи во вторник, 16 март.

ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×