Рекорден минус во грчкиот туризам поради коронавирусот

Грција бележи драстичен пад на бројот на туристи. Летово ја посетија само 4 милиони. За споредба, во минатата година беа речиси 30 милиони. Сега сите се надеваат дека барем есента ќе биде подобра.      Во воздухот се чувствува мирис на октопод на скара и свежо маслиново масло. Во кафеаната на пристаништето во сликовитиот стар град […]

The post Рекорден минус во грчкиот туризам поради коронавирусот appeared first on Независен Весник.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×