Почнаа апсењата на УЧК. Потврдено првото обвинение пред специјалниот суд во Хаг: Уапсен поранешниот шеф на тајната служба на Косово Салих Мустафа!ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Специјализираното обвинителство го уапси поранешниот шеф на разузнавачката служба на Косово, Салих Мустафа, врз основа на налог за апсење и потврдено обвинение издадено од судијата за претходната постапка на Специјализираните совети на Косово.

Мустафа ќе биде префрлен во притворскиот центар на Специјализираните совети на Косово во Хаг, каде што неговото прво појавување пред судот ќе биде направено без одлагање пред судијата на претходна постапка.

Во согласност со Законот за специјализирани совети и специјализираното обвинителство, полицијата во рамките на Специјализираното обвинителство е овластена и надлежна да ги извршува овластувањата што ги има косовската полиција според косовскиот закон.

Покрај тоа, Законот за специјализирани совети и специјализираното обвинителство предвидува дека, врз основа на наредба или потерница за апсење на специјализираните совети, ќе биде задржано лице против кое е потврдено обвинението.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×