Одлуките за вонредна состојба беа уставни, а се одржаа и две лидерски средби – Фокус


Одлуките за прогласување вонредна состојба се носеа согласно со Уставот, врз основа на предлог на Владата, додека Собранието беше распуштено и на нивното донесување им претходеа консултации во Советот за безбедност и имаше лидерски средби, реагираат од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски, откако Христијан Мицкоски најави дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да ја ги потврдат одлуките за вонредната состојба во парламентот.

„Во два случаи се одржаа средби на претседателите на политичките партии кои самостојно освоиле мандати на последните парламентарни избори (2016 г), на кои се изгради недвосмислен политички консензус за прогласување вонредна состојба. Посебно сакаме да нагласиме дека Уставниот суд ја потврди уставноста на одлуките што ги донесе претседателот Пендаровски. Потврдувањето на одлуките за постоење на вонредна состојба е во надлежност на Собранието на Северна Македонија“, велат од претседателскиот кабинет.

За да бидат потврдени одлуките на Пендаровски, потребно е двотретинско мнозинство од 80 гласови во собранието, што без 44-те пратеници од ДПМНЕ е невозможно да се постигне.

ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×