Објаснување за ставката “ангжарина моќност 33% “

Гледач за моќноста на струјата од 33%