Не правиме политичка чистка во судството – Фокус


Разрешувањето на судиите не е политичко-партиска чистка, вели министерот за правда, Бојан Маричиќ, во вечерашното интервју за „360 степени“. Тој образложува дека прочистувањето во судството се заснова на јасни постапки според кои се води Судскиот совет и ги носи своите одлуки.

-Дали се суштински причините за кои се разрешуваат судиите треба да кажат членовите на Судскиот совет. Тие имаат јасно утврдена постапка, прецизирана согласно новата законска рамка од 2019 година и со која треба да наведат конкретни причини. Ние веќе немаме разрешувања како што имаше порано каде се користеа истите фрази за сите разрешувања без конкретни примери. Сега, и за вчерашното разрешување и за сите претходно, беа наведени конкретни чекори. Тоа што вам ви се чини несуштинско не мора да значи дека е несуштинско за членовите на Судскиот совет или за судството и неговата репутација. За да гласаат 11 или 12 членови на Судскиот совет треба да имаат добро образложение – вели Маричиќ.

Според него, вакви иницијативи со години не биле разгледувани и „седеле во фиоки“ во Судскиот совет, а сега веќе постои волја врз основа на интерниот план за прочистување во судството.

ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×