На Балканот му е потребна борба против дезинформации – Фокус


Шефот на дипломатијата на Европска унија, Жозеп Борел упати апел до медиумите и до граѓанското општество на Западен Балкан да се ангажираат во борбата против дезинформации, што се  глобален предизвик и закана по демократијата.

– На граѓаните треба да им се пружат вистинити, точни и правовремени факти. Потребно е да се работи на заштита и промоција на основните права, како што е слободта на изразување и плурализмот на медиумите, истакна Борел на отворање на првата Конференција за медиумска писменост на ЕУ и Западен Балкан.

Тој ја потенцира важноста од медиумската писменост, зајакнувањето на граѓанското општество и слободата на медиумите, но и оцени дека ЕУ не е е комплетна без Западен Балкан.

Борел истакна дека дезинформациите се посебно опасни во време на пандемија и ги пофали сите поединци и организации од Западен Балкан кои работеа на разобличување на лажните вести, во откривањето на трендовите на дезинформации и ги информираа граѓаните.

ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×