НАУЧЕН ПРИСТАП – ТРОЈА НЕ СЕ НАОЃАЛА ВО МАЛА АЗИЈА – Миленко Неделковски Шоу 29.02.2008 S02 E15

Гостин Маргарита Китан – Иваноска

ИЗВОР: Миленко Неделковски