Лоша вест за фановите на ЗАДРУГА ! Нов закон во Србија со кој ќе може да се гледа само 7 часа во текот на денот !ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Советот на регулаторното тело за електронски медиуми (РЕМ) им нареди на стручните служби на тоа тело да изготват обврзувачки Правилник за времето на емитување на реалнити шоуа , според кој емитувањето на таа програма ќе биде ограничено од 23 до 6 часот наутро.

Реалноста на „присилното опкружување“ првенствено штетно влијае на малолетниците, но и на целото општество, се заклучоците од седницата на Советот на членовите на РЕМ, на која се дискутираше за овој правилник.

На телевизии со национално покривање, „се промовираат криминалци и примитивизам, што е погубно за општествениот живот, но и за свеста на луѓето“, беше оценето на сесијата.

Може ли регулаторот и на кој начин да ја ограничи или забрани одвратната содржина во реалните шоуа? Од емитувањето на првото реално шоу во Србија, пред скоро 16 години, се водат полемики за тоа до денес. Некои тврдат дека ваквите програми треба да бидат забранети, а други дека радиодифузерите имаат слобода да покажат што ќе покажат.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×