ЛЕПЧЕ И ПАРИЧКА

Земја-членка на НАТО се доведе во ситуација не само политичката, туку енергетската, а со тоа и економската стабилност да ѝ зависи од фирма во чиј надзорен одбор седат руски бизнисмени.

The post ЛЕПЧЕ И ПАРИЧКА appeared first on Сакам Да Кажам.