До 15 мажи годишно заболуваат од рак на дојкаИЗВОР: АЛФА

„Имав страв да зборувам за мојата болест, на почеток бев збунет и исплашен но за ова треба отворено да се зборува“ – вака Благоја Коцевски ја започна својата приказна за неговата борба против ракот на дојка. Многумина веруваат дека ракот на дојка е болест карактеристична за жените, но не е изоставено дека може да се јави и кај мажите. Во Македонија, до 15 мажи годишно заболуваат од оваа болест.

Но за мажите нема организирани скрининг прегледи и тоа е голем проблем вели Коцевски кој пред една деценија го победил ракот. Апелира сите оние кои се соочуваат со болеста  да не се плашат јавно да зборуваат и да бараат совети . Поддршката од семејството но и од лекарите, според него е најважна алка во победата на овој непријател.

Сакам да апелирам до здравствените власти разговарав и со претседателката на „Борка“, има организиран скрининг за проверка на рак на дојка кај жените, треба да се организира и кај мажите – вели Гоцевски.

Според претседателката на здружението Борка најважна е адекватна терапија но и достапност на истата за сите подеднакво, психолошка помош, поддршка и квалитетни здравствени услуги.

„Борка“ работи со институциите и со здравството да се сменат и подобрат некои работи со цел да го олесни патот кој го поминуваат овие пациенти – вели Биба Додева претседател на Здружение „Борка“

Во чест на борбата против ракот, „Борка“ веќе 13 години организира кампања „Напред розово“, а во недела, на 27 септември, по 12ти пат оваа година, ќе се одржи розова прошетка во повеќе градови во земјава за поддршка на болните од рак на дојка.

Адријана Алексиеска

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×