ДА КОСТА: ПОРТУГАЛИЈА НЕ ЗАВЗЕМА СТРАНА, НО ФОКУСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЕУ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ИСТ


24 Отворено