Данела Арсовска во Јади Бурек октомври 2021
Данела Арсовска кандидат за градоначалник на Скопје гостин во Јади Бурек октомври 2021.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК