И салите за свадби ќе се опарат од државата: Предвидени 1 милион евраИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Премиерот Зоран Заев на денешната прес конференција го промовираше четвртиот сет на економски мерки.

Меѓу мерките се наоѓаат и грантови од 3.000 до 10.000 евра за рестораните за свадби.

„Поддршка ќе добијат сите регистрирани и лиценцирани субјекти за оваа дејност во вкупна вредност од еден милион евра. Грантовите одделно се во висина од 3.000 до 10.000 евра во зависност од остварениот промет во 2019 година“, додаде Зоран Заев.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×